Suhdannenäkymät toimialoittain

Suhdannetiedusteluilla selvitellään yritysjohdon näkemyksiä taloudellisesta tilanteesta sekä lähitulevaisuutta koskevia odotuksia. Suhdannetiedusteluilla etsitään ennen muuta suhdanteiden käännepisteitä, mutta ne kuvaavat myös yleisemmin teollisuuden kehitystä ja antavat tietoja ongelma-alueista. Odotusten toteutuvuutta seurataan tutkimalla yritystason vastauksia, tiedustelun sisäistä toteutuvuutta sekä sarjojen kuvaus- ja ennustuskykyä.

Suhdannetiedustelujärjestelmä on kansainvälinen. Vastaavia tiedusteluja tehdään nykyisin lähes 150 yli 50 maassa. Suhdannetiedustelumenetelmää myös tutkitaan ja kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä, yhteiselimenä Ciret-niminen järjestö. Ciret, jonka keskus toimii Ifo-instituutissa Saksassa, julkaisee aihetta koskevia tutkimuksia ja järjestää kansainvälisiä konferensseja

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille tai toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jolla tiedustellaan kuukausittain hyödykkeiden tuotantomääriä tai kokonaistuotannon arvoja.

Kansainvälisten suositusten perusteella teollisuustuotannon volyymi-indeksin perusvuosi vaihdetaan joka viides vuosi. Perusvuosiksi on valittu 0- ja 5-päätteiset vuodet.