Elintarviketeollisuus

Suomalainen elintarviketeollisuus kehittää ja valmistaa ruokaa suomalaisille kuluttajille toimien myös kansainvälisesti. Kotimaisen elintarviketeollisuuden markkinaosuus Suomessa myydystä ruoasta on yli 80 prosenttia. Teollisuudenalan toimenkuvaan kuuluu myös kotimaisten maataloustuotteiden ja tuontiraaka-aineiden jalostus. Käytetyistä raaka-aineista 85 prosenttia on kotimaista alkuperää.

Teollisuudenalan päätoimialat ovat lihanjalostusteollisuus, leipomoteollisuus ja maidonjalostusteollisuus.

Elintarviketeollisuus työllistää suomalaisia elintarvikkeiden valmistuksessa, alkutuotannossa, jakelussa ja kaupassa sekä välillisesti pakkaus- ja koneteollisuuden, viestinnän ja julkisen hallinnon palveluksessa. Teollisuudenala työllistää maassamme noin 33 000 henkilöä. Asiakkaiden tarpeiden tuntemus, luotettavuus, osaaminen, korkeatasoinen teknologia ja pitkät perinteet ovat kotimaisen elintarviketeollisuuden vahvuudet. Asiakkaina toimivat muu elintarviketeollisuus, kaupan keskusliikkeet ja myymäläketjut, vähittäiskaupat, kioskit, suurtaloudet, ravintolat ja kuluttajat.

Laatustrategia

Elintarviketalouden laadunvarmistustyöllä kehitetään kuluttajien luottamusta maassamme tuotettuja puhtaita ja korkealaatuisia elintarvikkeita kohtaan sekä tehostetaan suomalaisten elintarvikkeiden kilpailukykyä. Tavoite on saavutettavissa elintarvikeketjun yhteistyöllä. Kansallisen elintarviketalouden laatustrategian tavoite on hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan sekä elintarvikeketjun yhteisin toimenpitein kehittää tuotteiden ja toiminnan laatua ja varmistaa laadun pysyminen jatkuvasti korkealla tasolla.

Toiminta kehittää kotimaisten alan yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Suomalaisilla elintarvikkeilla on laatuun, turvallisuuteen sekä etiikkaan ja ekologiaan liittyviä etuja ja vahvuuksia. Niiden syntyyn ovat vaikuttaneet mm. maantieteellinen sijainti, puhdas ympäristö, etiikka, monipuolinen tuotantorakenne ja perheviljelmiin perustuva tuotantotapa sekä kattava tuotannon ja tuotteiden valvonta.