Energiateollisuus

Energia on hyvinvoinnin edellytys. Energia näyttelee keskeistä roolia teollisuusmaiden taloudellisessa kehityksessä. Suomessa, joka on maailman pohjoisin teollistunut maa, energiaa käytetään suhteellisen paljon asukasta kohti laskettuna. Energiankulutuksen taustalla vaikuttavat kylmä ilmasto, pitkät etäisyydet, korkea elintaso ja teollisuuden rakenne.

Energian kulutus kasvaa hyvinvoinnin lisääntyessä. Energian kokonaiskulutus on kasvanut 70-luvun alun kulutuslukemiin verrattuna yli puolitoistakertaiseksi. Vertailujakson aikana kotimaisen teollisuuden tuotanto ja maamme rakennuskanta ovat kaksinkertaistuneet.