Metsäteollisuus

Suomen metsäteollisuudelle on ominaista erilaisten toisiaan seuraavien tuotantovaiheiden integroiminen ketjuksi. Integroidun tuotannon menetelmää käytettäessä massa- ja paperitehdas toimivat toistensa yhteydessä.

Raaka-aineen käyttö tehostuu, ympäristöhaitat minimoituivat ja saavutetaan taloudellisempi tuotanto. Massa- ja paperitehtaan yhteydessä toimii usein myös saha, jonka sivutuotteita, kuten haketta sekä purua, käytetään massanvalmistuksen raaka-aineena.

Massa- ja paperiteollisuuteen eli kemialliseen metsäteollisuuteen kuuluvat sellun valmistus, mekaanisen massan valmistus sekä paperin ja kartongin valmistus.

Puutuoteteollisuus sisältää saha- ja puulevyteollisuuden lisäksi alan kaiken jatkojalostusteollisuuden, kuten:

  • ikkunateollisuus
  • oviteollisuus
  • parkettiteollisuus
  • rakennuskomponenttiteollisuus
  • taloelementtiteollisuus
  • huonekaluteollisuus

Metsäteollisuus käyttää puuraaka-ainetta noin 75 miljoonaa kuutiota vuodessa. Puuraaka-aineen lähteitä toimivat kotimainen raakapuu, kotimainen sivutuotepuu ja tuontipuu. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon sivutuotteita käytetään massateollisuuden raaka-aineeksi noin 12 miljoonaa kuutiota vuodessa. Osaa sivutuotteista ja puun kuorta käytetään myös energiantuotantoon. Teollisuus käyttää raaka-aineenaan tuontipuuta noin 10 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tuontipuusta pääosa tulee Venäjältä.