Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuuden Keskusliitto, joka seuraa rakentamisen suhdannekehitystä, laatii kaksi kertaa vuodessa alaa koskevan suhdannekatsauksen.

Rakennukset ovat huomionarvoinen osa kansallisvarallisuuttamme; rakennetun ympäristömme arvo on noin kaksi kolmasosaa kaikesta kansallisvarallisuudestamme.

Rakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta on 13 prosenttia. Rakentamisen bruttoarvo rahassa mitattuna oli 23,97 miljardia euroa vuonna 2009. Summasta talonrakentamisen osuus oli 9,94 miljardia euroa. Maa- ja vesirakentamisen arvo oli 3,55 miljardia euroa.

Vuonna 2009 koko rakentaminen työllisti 141 800 henkilöä. Henkilöstön määrä laski noin 9 000 henkilöllä eli 6 prosenttia vuodesta 2008.