Metallien jalostus

Teräksen ja värimetallien valmistus on Suomessa moderni ympäristöasioistaan huolehtiva teollisuudenala. Sen tuotteita tarvitaan muun muassa monien meitä ympäröivien arkiesineiden valmistamiseen. Merkittävin tuote on teräs niin tuotantomäärien kuin käyttökohteiden monipuolisuudenkin suhteen.

Suomessa valmistettavista metalleista yli 70 prosenttia menee vientiin yli 60 maahan. Alan yritykset ovat yleensä suuria. Ne työllistävät noin kymmeneksen metalli- ja elektroniikkateollisuuden henkilöstöstä ja tuottavat yli kymmeneksen sen jalostusarvosta. Ala kehittää jatkuvasti tuotantoaan yhä korkeammalle jalostettuihin erikoistuotteisiin. Toiminnassa korostuu osaaminen, tietotekniikan, automaation ja uusimpien teknologioiden tehokas hyödyntäminen.

Metallit ovat maailman kierrätetyimpiä materiaaleja. Käytöstä poistetut tuotteet käytetään yhä uudelleen uusien valmisteiden raaka-aineiksi, luonnonvaroja ja energiaa säästäen. Merkittävä kierrätyksen toteuttaja on valimoteollisuus, jonka tuotteet vuorostaan muodostavat lähtökohdan useille metalli- ja elektroniikkateollisuuden tuotteille. Yli 90 prosenttia Suomessa käytöstä poistetuista terästuotteista jalostetaan uudelleen.